Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
8
 • Bà Đặng Thị Ánh Ngọc
  29/08
 • Ông Đinh Ngọc Phương
  08/08
 • Ông Lê Văn Phương
  06/08
 • Bà Nguyễn Thị Tiến
  04/08
    
Chi tiết tin tức
Những điều cần biết về Minh bạch tài sản, thu nhập
Người đăng: QT Hệ thống .Ngày đăng: 12/02/2009 09:12 .Lượt xem: 2186 lượt.

Năm 2007-2008, Thanh tra tỉnh đã tiến hành tổ chức Hội nghị tập huấn Minh bạch tài sản, thu nhập cho toàn ngành thanh tra và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Để cho cán bộ công chức hiểu rõ thêm về vấn đề này, Thanh tra tỉnh xin nêu một số nội dung cụ thể về đối tượng kê khai và tài sản kê khai như sau:

A/ Đối tượng phải kê khai tài sản:

 

1. Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Cán bộ, công chức từ phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Sĩ quan giữ cương vị chỉ huy từ cấp phó tiểu đoàn trưởng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện trở lên trong Quân đội nhân dân; sĩ quan giữ cương vị chỉ huy từ cấp phó tiểu đoàn trưởng, phó trưởng công an phường, thị trấn, phó đội trưởng trở lên trong Công an nhân dân.

4. Giám đốc, phó giám đốc, viện trưởng, phó viện trưởng, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, bác sĩ chính tại các bệnh viện, viện nghiên cứu của Nhà nước.

5. Tổng biên tập, phó tổng biên tập, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng ban, phó trưởng ban báo, tạp chí có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước.

6. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán trưởng trường mầm non, tiểu học của Nhà nước tại quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên của Nhà nước; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, giảng viên chính trường đại học, cao đẳng của Nhà nước.

7. Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng ban, phó trưởng ban tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước; giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng ban quản lý dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

8. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, phó trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng ban, phó trưởng ban các phòng, ban nghiệp vụ trong công ty nhà nước; người được Nhà nước cử giữ chức vụ kể trên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước.

9. Bí thư, phó bí thư Đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự xã; cán bộ địa chính - xây dựng, tài chính - kế toán của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

10. Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký toà án, kiểm toán viên nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên nhà nước.

11. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các ban của Trung ương Đảng, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách đối với người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập là: người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Chủ tịch nước”.

10 nhóm người có nghĩa vụ kê khai đầu tiên đã được quy định rõ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp căn cứ vào quy định trên để lập danh sách cụ thể người có nghĩa vụ kê khai thuộc 10 nhóm này đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Riêng đối với nhóm thứ 11 về những người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào Danh sách do Thủ tướng Chính phủ ban hành để lên danh sách người có nghĩa vụ kê khai. 

  

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ có ban hành Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 3/7/2008 về Danh mục những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập./.

 

Nhóm A.Những người trực tiếp làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước bao gồm:

 

I. Người đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Hội đồng nhân dân được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí làm việc ở những vị trí công tác sau đây:

 

1. Kế toán.

 

2. Thủ quỹ

 

3. Thủ kho.

 

4. Mua sắm vật tư, tài sản, phương tiện.

 

5. Cấp phát vật tư, nhiên liệu và trang thiết bị.

 

II. Người đang làm việc trong quân đội nhân dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền bố trí làm việc ở những vị trí công tác sau đây:

 

1. Nhân viên: quản lý, tài chính từ cấp tiểu đoàn và tương đương trở lên.

 

2. Nhân viên, thủ kho: vũ khí, khí tài, quân nhu, xăng dầu, doanh trại từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên.

 

3. Trợ lý Hậu cần từ cấp Tiểu đoàn và tương đương trở lên.

 

4. Trợ lý: tài chính, quân nhu, xăng dầu, doanh trại từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên.

 

5. Nhân viên và trợ lý bảo đảm vật chất, vật tư kỹ thuật từ cấp Sư đoàn và tương đương trở lên.

 

6. Nhân viên, thủ kho: vật tư, trang thiết bị, dược các bệnh viện.

 

7. Nhân viên: giám sát, kế toán và trợ lý các Ban Quản lý dự án.

 

8. Thủ quỹ, kế toán tổng hợp, theo dõi vốn, ngân sách các doanh nghiệp.

 

9. Đội trưởng đội thi công, Chủ nhiệm công trình, Xưởng trưởng, Trạm trưởng của các doanh nghiệp.

 

10. Tổ trưởng Điện nước, Tổ Chế biến; Xưởng trưởng Xưởng in, Xưởng Sửa chữa của các nhà trường và tương đương.

 

III. Người đang làm việc trong Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền bố trí làm việc ở những vị trí công tác sau đây:

 

1. Thủ kho.

 

2. Thủ quỹ.

 

3. Quản lý vốn.

 

4. Quản lý vật tư, tài sản, phương tiện.

 

5. Quản lý dự án.

 

6. Thẩm định dự án.

 

7. Quản lý công trình.

 

8. Kế hoạch đầu tư.

 

9. Mua sắm, cấp phát.

 

10. Quản lý vũ khí, khí tài.

 

11. Quản lý trang cấp.

 

Nhóm B.Những người trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực sau đây:

 

I. Tổ chức cán Bộ

 

1. Phân bổ kế hoạch kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán Bộ, công chức.

 

2. Tổ chức tuyển dụng cán Bộ, công chức, viên chức.

 

3. Tổ chức thi nâng ngạch các ngạch công chức, viên chức.

 

4. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán Bộ, công chức.

 

5. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức Bộ máy và biên chế.

 

6. Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức phi chính phủ, Hội nghề nghiệp.

 

7. Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp.

 

8. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

 

II. Tài chính, ngân hàng

 

1. Quản lý các đối tượng nộp thuế.

 

2. Thu thuế, kiểm soát thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), quyết toán thuế, quản lý và cấp phát ấn chỉ.

 

3. Kiểm hóa hàng hoá xuất nhập khẩu.

 

4. Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách.

 

5. Cấp giấy phép hoạt động ngân hàng, tổ chức tín dụng.

 

6. Thực hiện nghiệp vụ tín dụng tại các tổ chức tín dụng nhà nước; thẩm định và cho vay tín dụng.

 

7. Xử lý công nợ, các khoản nợ xấu; hoạt động mua và bán nợ; thẩm định, định giá trong đấu giá.

 

8. Cấp phát tiền, hàng thuộc Kho bạc Nhà nước và dự trữ quốc gia.

 

9. Thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

 

10. Cấp phép hoạt động ngoại hối.

 

11. Giám sát hoạt động ngân hàng.

 

III. Công thương

 

1. Cấp các loại giấy phép liên quan đến xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại.

 

2. Cấp giấy phép liên quan đến việc bảo đảm tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

 

3. Kiểm soát thị trường.

 

IV. Xây dựng

 

1. Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng.

 

2. Thẩm định dự án xây dựng.

 

3. Quy hoạch xây dựng.

 

4. Theo dõi và quản lý các công trình xây dựng.

 

5. Thẩm định, giám định chất lượng các công trình xây dựng.

 

6. Theo dõi, thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng, quyết toán kinh phí thuộc các Ban Quản lý dự án công trình xây dựng.

 

V. Giao thông

 

1. Giám định kỹ thuật các công trình giao thông, đăng kiểm các loại phương tiện giao thông thuộc lĩnh vực hàng không, hàng hải, đường sắt, đường Bộ, đường thuỷ.

 

2. Quản lý công trình giao thông.

 

3. Theo dõi, thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng, quyết toán kinh phí thuộc các Ban Quản lý dự án công trình giao thông.

 

4. Giải quyết các vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ, quyền, lợi ích của người tham gia giao thông và quy định về bảo đảm an toàn đối với các phương tiện tham gia giao thông.

 

VI. Y tế

 

1. Cấp giấy chứng nhận vệ sinh, an toàn thực phẩm.

 

2. Cấp giấy chứng nhận hành nghề y, dược.

 

3. Cấp phép giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm.

 

4. Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc tân dược.

 

5. Cấp giấy phép nhập khẩu hoá chất diệt côn trùng, khử trùng.

 

6. Cấp giấy chứng nhận nhập khẩu mỹ phẩm.

 

7. Kiểm định tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.

 

8. Theo dõi, quản lý, giám sát, cung ứng các loại thuốc; dược liệu, dụng cụ, thiết bị vật tư y tế; các loại sản phẩm màu liên quan đến việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ con người và lợi ích xã hội.

 

9. Thẩm định và định giá các loại thuốc tân dược.

 

VII. Văn hoá - Thể thao và Du lịch

 

1. Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

 

2. Cấp giấy phép công nhận cơ sở lưu trú du lịch.

 

3. Cấp giấy phép công nhận di tích lịch sử xếp hạng cấp quốc gia.

 

4. Cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ.

 

5. Cấp giấy phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài.

 

6. Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

 

7. Cấp giấy phép xuất nhập khẩu và phổ biến các ấn phẩm văn hoá.

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa tham nhũng
Người tố cáo tham nhũng được thưởng tối đa 5 tỉ đồng
Gần 90% tài sản tham nhũng “lọt lưới”
Tham nhũng là sự lạm dụng quyền lực được trao để tư lợi
Tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp
Đã đến lúc xử tội “tham nhũng nhà công vụ”
Sửa luật để mạnh tay hơn với tham nhũng
Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã phát huy tác dụng
Làm tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại các dự án sử dụng vốn ODA
Tập trung giám định phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng
    
1   2   3  
    

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập