Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
8
 • Bà Đặng Thị Ánh Ngọc
  29/08
 • Ông Đinh Ngọc Phương
  08/08
 • Ông Lê Văn Phương
  06/08
 • Bà Nguyễn Thị Tiến
  04/08
    
Chi tiết tin tức
Kết luận của đồng chí Lê Minh Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh - tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009
Người đăng: QT Hệ thống .Ngày đăng: 20/01/2009 14:18 .Lượt xem: 2048 lượt.

Ngày 13/01/2009, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009. Đồng chí Lê Minh Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh chủ trì hội nghị.

        Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, Thanh tra các huyện, thành phố và Thanh tra các sở, ngành, phóng viên Báo Thanh tra, Báo Quảng Nam và Đài PTTH Quảng Nam, có 9/91 cơ quan, đơn vị không tham dự hội nghị (có danh sách kèm theo)

          Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Công An – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh trình bày  báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2009 và thông qua chương trình công tác năm 2009 của Ban Chỉ đạo tỉnh, các đại biểu: Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang đã tham gia phát biểu tại hội nghị.

           Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Minh Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh kết luận như sau:

          Nhìn chung báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2008 và nhiệm vụ năm 2009 do Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và tương đối tốt, các ý kiến thảo luận đã tập trung nêu rõ nhiều vấn đề trên các lĩnh vực và đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện trong thời gian đến.

          Năm 2008, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực về mặt nhận thức và hành động. Trong đó, có những chuyển biến rõ nét về công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, công tác cải cách hành chính, mua sắm tài sản công, tình hình thu, chi ngân sách, quản lý tài nguyên, khoáng sản, giám sát thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả... đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo, nhiều lĩnh vực đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nên bước đầu chỉ đạo thực hiện có kết quả.

          Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm nhất là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, ngân sách, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng thuế, khoáng sản…

          Về công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng được các cơ quan tố tụng thực hiện kịp thời, đúng pháp luật, vừa mang tính giáo dục vừa răn đe đối với những người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc tham nhũng.

          Đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động trong năm 2008 theo Nghị quyết 294A của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuy nhiên Ban Chỉ đạo đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản thực hiện việc đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng. Ban Chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo, phối hợp hoạt động với các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng. Các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công đã thường xuyên theo dõi, kiểm tra và định kỳ và báo cáo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh; Ban Chỉ đạo giữ nề nếp sinh hoạt định kỳ để đánh giá tình hình chung và đề ra giải pháp, biện pháp thực hiện; duy trì chế độ thông tin báo cáo kịp thời, đầy đủ về Trung ương  và Văn phòng BCĐ Trung ương theo quy định.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những điểm hạn chế cần khắc phục như: công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng chưa sâu rộng, thường xuyên; công tác công khai minh bạch trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị còn hình thức; việc thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập một số nơi thực hiện còn chậm; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng để đấu tranh trong nội bộ các cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ; công tác cải cách hành chính có triển khai thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao; việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng có lúc, có nơi chưa kịp thời, có những vụ án kéo dài thời gian.

          Những vấn đề tồn tại, yếu kém nêu trên cần phải được chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm trong năm 2009 gồm các nhiệm vụ sau đây:

          1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể  thường xuyên tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng ý thức và quyết tâm chính trị cao của toàn xã hội trong nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng .

          2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần chủ động điều chỉnh, bổ sung và tích cực chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng gắn với nhiệm vụ phát triên kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng; xác định rõ những lĩnh vực và địa bàn trọng điểm, những nội dung công việc cần tập trung chỉ đạo, tiến độ hoàn thành và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

          3. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu phải thể hiện rõ trách nhiệm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

          4. Triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng một cách cụ thể, có hiệu quả nhất là việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo thực hiện và hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai, công tác thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản, các dự án, cần chấn chỉnh lại công tác đấu thầu, quy hoạch, thẩm định dự án đầu tư, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường, lưu thông hàng hoá; đẩy mạnh quản lý chống thất thu ngân sách, quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường...

        5. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng từ năm 2008 chuyển sang và các vụ án mới phát sinh theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng và các thông tin về vụ việc tham nhũng.

        6. Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh có kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, phối hợp với các cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng bàn cơ chế phối hợp để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng có hiệu quả hơn.

    Người cung cấp tin: Mai Văn Sang - Chuyên viên BCĐ PCTN tỉnh Quảng Nam

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa tham nhũng
Người tố cáo tham nhũng được thưởng tối đa 5 tỉ đồng
Gần 90% tài sản tham nhũng “lọt lưới”
Tham nhũng là sự lạm dụng quyền lực được trao để tư lợi
Tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp
Đã đến lúc xử tội “tham nhũng nhà công vụ”
Sửa luật để mạnh tay hơn với tham nhũng
Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã phát huy tác dụng
Làm tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại các dự án sử dụng vốn ODA
Tập trung giám định phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng
    
1   2   3  
    

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập