Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
5
 • Bà Nguyễn Thị Diệu Ngọc
  15/05
 • Ông Nguyễn Đức Tiến
  10/05
 • Bà Đặng Ngọc Nhi
  05/05
 • Bà Huỳnh Thị Quyên
  04/05
 • Ông Nguyễn Đức Dương
  04/05
    
Văn bản pháp luật
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 188 items in 10 pages
NĐ 211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, ...
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
06/2013/TT-TTCP 30/09/2013 quy định quy trình giải quyết tố cáo thay thế cho Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ.
05/2013/TT-TTCP 29/07/2013 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng,chống tham nhũng
01/2013/TT-TTCP 12/03/2013 Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
147 /QĐ-TTT 28/12/2012 Ban hành quy chế làm việc và các quy định, quy trình tiếp nhận, chuyển trả hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế ...
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo
02/2012/TT-TTCP 13/07/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
90 /2012 /TTLT-BTC- 30/05/2012 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân ...
01/2012/TT-TTCP 09/04/2012 QUY ĐỊNH MẪU VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ THANH TRA
02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP 22/03/2012 Quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội ...
46/2012/TTLT-BTC-TTC 16/03/2012 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 QUY ĐỊNH VỀ CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
03/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT TỐ CÁO
02/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT KHIẾU NẠI

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập