Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
5
 • Bà Nguyễn Thị Diệu Ngọc
  15/05
 • Ông Nguyễn Đức Tiến
  10/05
 • Bà Đặng Ngọc Nhi
  05/05
 • Bà Huỳnh Thị Quyên
  04/05
 • Ông Nguyễn Đức Dương
  04/05
    
Văn bản pháp luật
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 188 items in 10 pages
57/2007/QĐ-TTg 04/05/2007 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 146/2005/QĐ-TTg NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT ...
47/2007/NĐ-CP 27/04/2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VỀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
63/2007/NĐ-CP 10/04/2007 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
53/2007/NĐ-CP 04/04/2007 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
76/2007/NQ-QH11 02/04/2007 VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2007
37/2007/NĐ-CP 09/03/2007 VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP
36/2007/NĐ-CP 08/03/2007 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
31/2007/NĐ-CP 02/03/2007 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOÁ CHẤT NGUY HIỂM
815/QĐ-BHXH 22/12/2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TỔNG ...
2298/2006/QĐ-TTCP 04/12/2006 Về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của ngành Thanh tra
145/2006/NĐ-CP 30/11/2006 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ
136/2006/NĐ-CP 14/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
2151/2006/QĐ-TTCP 10/11/2006 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA
120/2006/NĐ-CP 20/10/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
117/2006/NĐ-CP 09/10/2006 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA CÔNG NGHIỆP
115/2006/NĐ-CP 04/10/2006 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
114/2006/NĐ-CP 03/10/2006 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ DÂN SỐ VÀ TRẺ EM
107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH
SỐ 26/2006/CT-TTg 01/08/2006 VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM DÙNG CÔNG QUỸ LÀM QUÀ BIẾU VÀ CHIÊU ĐÃI KHÁCH SAI QUY ĐỊNH
29/2006/PL-UBTVQH11 04/05/2006 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập