Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
5
 • Bà Nguyễn Thị Diệu Ngọc
  15/05
 • Ông Nguyễn Đức Tiến
  10/05
 • Bà Đặng Ngọc Nhi
  05/05
 • Bà Huỳnh Thị Quyên
  04/05
 • Ông Nguyễn Đức Dương
  04/05
    
Văn bản pháp luật
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 188 items in 10 pages
30/2006/QĐ-TTg 06/03/2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
17/2006/NĐ-CP 27/01/2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành ...
191/2006/TTLT-TTCP-B 19/01/2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 202/2005/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM THEO NGHỀ ĐỐI VỚI THANH ...
01/2006/TT-BNV 13/01/2006 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
18/2005/TTLT-BXD-TTC 04/11/2005 Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra xây dựng
1692/2005/QĐ-TTCP 14/09/2005 Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương \"Vì sự nghiệp Thanh tra\"
1657/2005/QĐ-TTCP 06/09/2005 BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH THANH TRA
202/2005/QĐ-TTg 09/08/2005 Về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên
99/2005/NĐ-CP 28/07/2005 Quy định chi tiết việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra....
84/2007/NĐ-CP 25/05/2005 QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, THỰC HIỆN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH ...
198/2004/NĐ-CP 03/12/2004 Về thu tiền sử dụng đất
197/2004/NĐ-CP 03/12/2004 Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
182/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Về thi hành Luật Đất đai
36/2004/CT-TTg 27/10/2004 VÒ viÖc chÊn chØnh vµ t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm cña Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o
sè 30/2004/QH11 15/06/2004 VÒ c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o Trong lÜnh vùc qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc
13/2003/QH11 26/11/2003 LUẬT ĐẤT ĐAI
61/1998/NĐ-CP 12/05/2021 v/v công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp
45-CP 12/05/2021 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN
12/CP 12/05/2021 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập