Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 

Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
 • Ông Phan Thanh Hưng
  10/09
 • Ông Nguyễn Thanh
  05/09
 • Bà Võ Thị Thuý Hà
  03/09
    
Danh bạ điện thoại thanh tra Huyện- Thành phố
 • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
  • Thanh tra Huyện/ Tp
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
61 Vũ Nguyễn Thanh Vũ
Thanh tra viên
Tp Tam Kỳ
932474254
5.103.810.268

nguyenthanhvuqn@yahoo.com
62 Anh Nguyễn Thạch Anh
Chuyên viên
Tp Tam Kỳ
935475791
5.103.810.268

thachanhtk@gmail.com
63 Tuấn Trần Thanh Tuấn
Chuyên viên
Tp Tam Kỳ
935071828
5.103.810.268

tranthanhtuan17@gmail.com
64 Tùng Đoàn Văn Tùng
Chánh thanh tra
Huyện Thăng Bình
0983 774 164 - 05103500033
3.674.164

doanvantung_tt@thangbinh.gov.vn
65 Lập Châu Văn Lập
Phó chánh thanh tra
Huyện Thăng Bình
0935 041 110


chauvanlap_tt@thangbinh.gov.vn
66 Phương Lưu Đức Phương
Phó chánh thanh tra
Huyện Thăng Bình
0983 212 224


luuducphuongtb@gmail.com
67 Thứ Phan Công Thứ
Thanh tra viên
Huyện Thăng Bình
0906 148 753


phancongthu_tt@thangbinh.gov.vn
68 Yến Lê Thị Kim Yến
Thanh tra viên
Huyện Thăng Bình
0168 320 2966


lethikimyentt@gmail.com
69 Phong Huỳnh Thị Phong
Thanh tra viên
Huyện Thăng Bình
0975 608 670


huynhthiphong84@gmail.com
70 vinh Võ Văn vinh
Chuyên viên
Huyện Thăng Bình
0934 384 786


vovinh195@gmail.com
71 Quang Phan Tấn Quang
Chánh thanh tra
Huyện Tiên Phước
985.803.631
5103884307

tanquangttra@gmail.com
72 Xuân Nguyễn Thị Xuân
Phó chánh thanh tra
Huyện Tiên Phước
978.322.896
5103884307

ntxuanthanhtra@gmail.com
73 An Cao Xuân An
Thanh tra viên
Huyện Tiên Phước
983.894.221
5103884307

xuanan68@gmail.com
74 Hạnh Cao Thị Phương Hạnh
Thanh tra viên
Huyện Tiên Phước
972.343.260
5103884307

hanhttratienphuoc@gmail.com
75 Vui Nguyễn Thị Thùy Vui
Thanh tra viên
Huyện Tiên Phước
985.682.445
5103884307

nguyenthuyvuittra@gmail.com
76 Thọ Võ Thanh Thọ
Cán bộ thanh tra
Huyện Tiên Phước
0905.2070.25
5103884307

thovtttratp@gmail.com
77 Phương Đặng Thị Phương
Phó chánh thanh tra
Huyện Bắc Trà My
914.063.945
5.103.882.044

phuongdtbtm@gmail.com
78 Thanh Trần Văn Thanh
Thanh tra viên
Huyện Bắc Trà My
1.668.668.664
5.103.882.044

thanhtvbtm@gmail.com
79 Thùy Trần Thị Minh Thùy
Cán sự
Huyện Bắc Trà My
1.213.567.196
5.103.882.044

minhthuy.btm@gmail.com
80 Tuyền Trần Thị Thanh Tuyền
Nhân viên
Huyện Bắc Trà My
912.882.454
5.103.882.044

thanhtrabtm.ubnd@gmail.com

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập