TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
121 TRẦN THỊ THU  TRANG
Bà TRẦN THỊ THU TRANG

Chức vụ: Chuyên viên

122 Văn Thị Lan
Bà Văn Thị Lan

Chức vụ: Chánh thanh tra

123 Hồ Viết Căn
Ông Hồ Viết Căn

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

124 Trần Đình Trách
Ông Trần Đình Trách

Chức vụ: Thanh tra viên

125 Hiên Hoặng
Ông Hiên Hoặng

Chức vụ: Thanh tra viên

126 Nguyễn Đức Hân
Ông Nguyễn Đức Hân

Chức vụ: Cán bộ thanh tra

127 Trần Xuân Thanh
Ông Trần Xuân Thanh

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

128 Lý Xuân Thanh
Ông Lý Xuân Thanh

Chức vụ: Chánh thanh tra

129 Nguyễn Ngọc Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

130 Lê Văn Tân
Ông Lê Văn Tân

Chức vụ: Chuyên viên

131 Vũ Trần Khánh Đoan
Ông Vũ Trần Khánh Đoan

Chức vụ: Nhân viên

132 Nguyễn Hoàng Vũ
Ông Nguyễn Hoàng Vũ

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

133 Nguyễn Văn Dũng
Ông Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

134 Đỗ Duy Lễ
Ông Đỗ Duy Lễ

Chức vụ: Thanh tra viên

135 Bùi Văn Chánh
Ông Bùi Văn Chánh

Chức vụ: Thanh tra viên

136 Thái Thị Kim Oanh
Bà Thái Thị Kim Oanh

Chức vụ: Thanh tra viên

137 Nguyễn Như Nghĩa
Bà Nguyễn Như Nghĩa

Chức vụ: Chuyên viên

138 Nguyễn Thị Hường
Bà Nguyễn Thị Hường

Chức vụ: Chánh thanh tra

139 Phạm Thị Hoa
Bà Phạm Thị Hoa

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

140 Trần Tiến Cường
Ông Trần Tiến Cường

Chức vụ: Phó chánh thanh tra