TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
161 Lê Công Quý
Ông Lê Công Quý

Chức vụ: Chánh thanh tra

162 Dương Tân
Ông Dương Tân

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

163 Ngô Tấn An
Ông Ngô Tấn An

Chức vụ: Chuyên viên

164 Ngô Thị Thuỳ Dung
Bà Ngô Thị Thuỳ Dung

Chức vụ: Chuyên viên

165 Trần Kim Anh
Ông Trần Kim Anh

Chức vụ: Chuyên viên

166 Lê Đình Chiến
Ông Lê Đình Chiến

Chức vụ: Chuyên viên

167 Nguyễn Thị Hoa
Bà Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Chuyên viên

168 Nguyễn Thị Nhật Thắm
Bà Nguyễn Thị Nhật Thắm

Chức vụ: Chuyên viên