Sở Lao động thương binh & Xã hội


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thành Khả
Ông Nguyễn Thành Khả

Chức vụ: Chánh thanh tra

2 Trần Sa
Ông Trần Sa

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

3 Nguyễn Thao
Ông Nguyễn Thao

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

4 Lâm Văn Long
Ông Lâm Văn Long

Chức vụ: Thanh tra viên

5 Ngô Thị Lý
Bà Ngô Thị Lý

Chức vụ: Chuyên viên