Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Hồng
Ông Trần Hồng

Chức vụ: Chánh thanh tra

2 Huỳnh Tấn Trinh
Ông Huỳnh Tấn Trinh

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

3 Bùi Thị Kim Dung
Bà Bùi Thị Kim Dung

Chức vụ: Thanh tra viên

4 Trần Hữu Vinh
Ông Trần Hữu Vinh

Chức vụ: Thanh tra viên

5 Nguyễn Thị Lệ Hằng
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chức vụ: Chuyên viên