Sở Nội vụ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Ngọc Hòa
Ông Trần Ngọc Hòa

Chức vụ: Chánh thanh tra

2 Võ Thanh Lân
Ông Võ Thanh Lân

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

3 Lê Tấn Hòa
Ông Lê Tấn Hòa

Chức vụ: Thanh tra viên

4 Phạm Thị Lan Trinh
Bà Phạm Thị Lan Trinh

Chức vụ: Chuyên viên