Huyện Đông Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hữu Sanh
Ông Nguyễn Hữu Sanh

Chức vụ: Chánh thanh tra

2 Cao Sỹ Ngọc
Ông Cao Sỹ Ngọc

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

3 Huỳnh Phương
Ông Huỳnh Phương

Chức vụ: Thanh tra viên

4 Nguyễn Thị Bích Liên
Bà Nguyễn Thị Bích Liên

Chức vụ: Chuyên viên