Huyện Nam Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Văn Thị Lan
Bà Văn Thị Lan

Chức vụ: Chánh thanh tra

2 Hồ Viết Căn
Ông Hồ Viết Căn

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

3 Trần Đình Trách
Ông Trần Đình Trách

Chức vụ: Thanh tra viên

4 Hiên Hoặng
Ông Hiên Hoặng

Chức vụ: Thanh tra viên

5 Nguyễn Đức Hân
Ông Nguyễn Đức Hân

Chức vụ: Cán bộ thanh tra