Huyện Núi Thành


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hoàng Vũ
Ông Nguyễn Hoàng Vũ

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

2 Nguyễn Văn Dũng
Ông Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

3 Đỗ Duy Lễ
Ông Đỗ Duy Lễ

Chức vụ: Thanh tra viên

4 Bùi Văn Chánh
Ông Bùi Văn Chánh

Chức vụ: Thanh tra viên

5 Thái Thị Kim Oanh
Bà Thái Thị Kim Oanh

Chức vụ: Thanh tra viên

6 Nguyễn Như Nghĩa
Bà Nguyễn Như Nghĩa

Chức vụ: Chuyên viên