Tp Hội An


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Ca Quý
Ông Ca Quý

Chức vụ: Thanh tra viên

2 Lê Công Quý
Ông Lê Công Quý

Chức vụ: Chánh thanh tra

3 Dương Tân
Ông Dương Tân

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

4 Ngô Tấn An
Ông Ngô Tấn An

Chức vụ: Chuyên viên

5 Ngô Thị Thuỳ Dung
Bà Ngô Thị Thuỳ Dung

Chức vụ: Chuyên viên

6 Trần Kim Anh
Ông Trần Kim Anh

Chức vụ: Chuyên viên

7 Lê Đình Chiến
Ông Lê Đình Chiến

Chức vụ: Chuyên viên

8 Nguyễn Thị Hoa
Bà Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Chuyên viên

9 Nguyễn Thị Nhật Thắm
Bà Nguyễn Thị Nhật Thắm

Chức vụ: Chuyên viên