Trích yếu QT
Lĩnh vực Hành chính
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính Phủ
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 12/03/2021
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu QT