Chi đoàn Thanh tra tỉnh tổ chức hoạt động Tuần cao điểm “Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh xung kích tham gia cải cách hành chính”

Công tác tổ chức các hoạt động của Chi đoàn Thanh tra tỉnh trong Tuần cao điểm được thực hiện từ ngày 19/12/2011 đến 23/12/2011.

        Cụ thể, Chi đoàn phát động phong trào xây dựng “Công sở văn minh”, “Cơ quan văn hóa” đến với toàn bộ đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động như: trồng cây, cải tạo khuôn viên cây xanh, giữ gìn công sở xanh, sạch, đẹp...; Tuyên truyền cho Đoàn viên thanh niên nhận thức về cải cách hành chính, về phong trào “3 trách nhiệm” và ý nghĩa của Tuần cao điểm “Tuổi trẻ các cơ quan tỉnh xung kích tham gia cải cách hành chính”. Đặc biệt, trong tuần này tất cả Đoàn viên thanh niên Chi đoàn mặc đồng phục thanh niên nhằm nâng cao tinh thần của đoàn viên thanh niên.

          Ngoài ra, Chi đoàn Thanh tra tỉnh tham gia các hoạt động do đoàn cấp trên phát động như: Cử 01 đoàn viên tham gia cùng Đoàn Khối tiết mục diễn thời trang trong Hội thi “ Nét đẹp công sở - Nụ cười công chức” lần thứ I năm 2011; Cử 03 đoàn viên tham gia cùng Đoàn Khối tiết mục Tiểu phẩm trong Hội thi “ Nét đẹp công sở - Nụ cười công chức” lần thứ I năm 2011.

                                                                      Thanh Nhung

Tin liên quan