Điểm tin

Trong tháng qua trên cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ có một số tin bài quan trọng xin được điểm lại và giới thiệu cùng bạn đọc:

Bài viết: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không được tự mãn với kết quả.

                Mở đầu bài viết với dòng chữ in đậm:

                Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trong thời gian tới và các tháng cuối năm 2009, các cấp, Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả các giải pháp, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng. Bám sát nguyên tắc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, không được tự mãn với kết quả đạt được, đặc biệt phải tuyệt đối tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi” trong công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó:

                Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận những kết quả tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác này như việc tổ chức thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng ở lĩnh vực kê khai tài sản, quản lý đất đai hiệu quả còn thấp; công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng còn bất cập; việc xử lý trách nhiệm người đúng đầu tại các đơn vị xảy ra tham nhũng còn hạn chế…

                Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong thời gian tới các cấp, Bộ, ngành, địa phương cần coi việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một nhiệm vụ trọng tâm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, điều tra, xét xử và phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

                Phát huy tối đa vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức quần chúng đối với những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, đầu tư, xây dựng, quản lý tài nguyên.

                Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:

                Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “những người làm công tác phòng, chống tham nhũng lại có hành vi tham nhũng, nhận hối lộ”, .

                                                               

Bài viết: Kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

                Bài viết nêu ra 4 vấn đề lớn:

-Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng

-Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt pháp luật về PCTN

-Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

-Về phát hiện và xử lý tham nhũng:

Nổi bật là nội dung: Về phát hiện và xử lý tham nhũng với những kết quả đáng khích lệ trên mặt trân chống tham nhũng với nhiều nội dung nhiều kết quả đạt được ấn tượng:

Cơ quan điều tra của lực lượng công an thụ lý, khởi tố, điều tra 297 vụ án tham nhũng với 680 bị can; chủ yếu các tội danh: tham ô tài sản (150 vụ với 339 bị can chiếm 49,85%), lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ (131 bị can chiếm 19,26%); lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản (80 bị can chiếm 11.76%). So với 6 tháng đầu năm 2008, số đối tượng bị can bị điều tra, khởi tố ở cấp trung ương và cấp tỉnh giảm; ở cấp xã và cấp huyện tăng.

Cơ quan Điều tra cũng đã chuyển Viện KSND các cấp đã truy tố 163 vụ với 391 bị can với tội danh tham nhũng; tổng số tiền, tài sản đã tịch thu sung công quỹ là 39.97 tỷ đồng (tăng 2.55 lần so với cùng kỳ năm 2008).

Ngành Thanh tra phát hiện 29 vụ, 136 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tài sản bị tham nhũng là 9.393 triệu đồng, 129.896USD, 2.750EUR; 12.676 m2 đất, 133 nền nhà và một số tài sản khác. Đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 103 cán bộ; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 16 vụ.

Bài viết:Kết quả thanh tra kinh tế-xã hội 6 tháng

Với hàng chử đậm nét:

Trong 6 tháng đầu năm 2009 toàn ngành Thanh tra đã tập trung vào thanh tra chuyên đề về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước và một số lĩnh vực khác như: quản lý thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, đồng thời, đẩy mạnh hoạt động thanh tra chuyên ngành trên nhiều lĩnh vực có nhiều nổi cộm (như xây dựng, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường…).

Thanh tra Chính phủ đã kết luận 8 cuộc thanh tra từ năm 2008 chuyển sang; phát hiện thiếu sót, sai phạm là 11.130.480,96 triệu đồng, 149.889 USD và 21.500 cổ phần; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.164.610 triệu đồng, 149.889 USD và 21.500 cổ phần; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 7.035.218,1 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 11 tập thể, 24 cá nhân và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 03 vụ việc. Qua thanh tra cho thấy, tình trạng vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra trên nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước. Trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, việc xác định giá trị doanh nghiệp, việc bán đấu giá cổ phần, việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, việc đầu tư tài chính sau cổ phần hóa có nhiều đơn vị không thực hiện đúng quy định của pháp luật, gây lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước, làm thiệt hại lợi ích của người lao động; trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế vẫn còn để xảy ra việc áp mã thuế chưa đúng gây thất thu thuế, nợ đọng thuế cao, xử lý việc hoàn thuế chưa đúng chính sách, pháp luật; trong công tác quản lý tài chính, tình trạng thu, chi ngân sách không đúng qui định, chứng từ, sổ sách chưa đầy đủ, việc chấp hành chủ trương tiết kiệm chưa triệt để; trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng còn có việc xét thầu, thanh quyết toán không đúng quy định...

Thanh tra Chính phủ đã triển khai 8 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2009; 03 cuộc thanh tra đột xuất; thành lập các tổ công tác để đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra chuyên đề cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại các bộ, ngành và địa phương; tổng hợp, đánh giá công tác thanh tra cổ phần hóa trên phạm vi toàn quốc. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ điều chỉnh Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009, theo đó, lùi thời gian thanh tra 03 cuộc thanh tra tại các Tập đoàn và Tổng Công ty; dừng 01 cuộc thanh tra; nắm tình hình việc thực hiện một số giải pháp kích cầu, chống suy giảm kinh tế của Chính phủ. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn thanh tra các bộ, ngành và địa phương điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009.

Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã triển khai 6.909 cuộc thanh tra, đã kết thúc 5.001 cuộc. Tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra đã kết thúc, qua thanh tra phát hiện thiếu sót, sai phạm 9.146.852 triệu đồng, 8.247.919 m2 đất; đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 430.490 triệu đồng, 6.053.103 m2 đất (đã thu hồi 140.499 triệu đồng, 618.485m2 đất); kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 8.716.362 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 275 tập thể, 1.044 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 26 vụ việc, 33 người. Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại 238.079 tổ chức, cá nhân; đã phát hiện 47.342 tổ chức, cá nhân có sai phạm với tổng số tiền sai phạm là 79.413 triệu đồng; đã kiến nghị thu hồi 23.864 triệu đồng (đã thu 21.247 triệu đồng); ban hành 22.790 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền theo quyết định xử phạt là 44.670 triệu đồng. Ngoài ra, có 11 bộ, ngành và địa phương có báo cáo việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch thanh tra về Thanh tra Chính phủ; 04 đơn vị thực hiện Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra; 39 bộ, ngành, địa phương thanh tra việc cổ phần hoá tại 103 doanh nghiệp Nhà nước.

                                                                                Nguyễn Thanh  (Nguồn:  thanhtra.gov.vn)

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn