TỈNH ỦY QUẢNG NAM TỔ CHỨC SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN 130-TB/BCT NGÀY 10/01/2008 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI-TỐ CÁO

Hôm nay 12.11, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10.1.2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28.5.2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm năm qua, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, ngành tập trung thực hiện, góp phần ổn định xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Vào cuộc đồng bộ

        Những năm qua, Quảng Nam có nhu cầu rất lớn về thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong quá trình thực hiện, đã phát sinh những mâu thuẫn trong nhân dân với các cấp chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, dẫn đến tình hình khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng. Ngay sau khi có Thông báo số 130 của Bộ Chính trị (khóa X) về giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động số 18-CTr/TU nhằm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; bám sát mục tiêu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Thông báo số 130-TB/TW đề ra. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành 2 mục tiêu và 20 nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình, điều kiện của tỉnh. Từ đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ năm 2008 đến tháng 6.2013, các cơ quan trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 6.697 đơn khiếu nại, 438 đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh tập trung vào các lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, các tranh chấp dân sự… Qua đó, đối với đơn thư thuộc thẩm quyền, các cơ quan chức năng đã giải quyết 639 đơn khiếu nại và 32 đơn tố cáo đúng, 1.043 đơn khiếu nại và 69 đơn tố cáo sai, 453 đơn khiếu nại và 56 đơn tố cáo có đúng, có sai. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý hành chính 69 trường hợp, khởi tố 1 trường hợp; thu hồi cho Nhà nước hơn 540 triệu đồng và 69.135m2 đất; khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho tập thể, cá nhân với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng và 251.784m2 đất.

          Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ, cùng với việc quán triệt Thông báo số 130 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo được các địa phương đơn vị tập trung thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp đến tận thôn nóc, khu vực đang triển khai các công trình phục vụ dân sinh. Từ đó, giúp nhân dân tiếp cận, nắm được các văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh tra, đất đai, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 930 lớp tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo với sự tham dự của gần 126 nghìn lượt người. Đến nay, các đơn vị đã tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 100% cán bộ, công chức từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, thanh tra các cấp đã tích cực triển khai thực hiện các đề án về tăng tường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở các xã , phường, thị trấn; đề án đưa thông tin chính sách, pháp luật về bồi thường thiệt hại và tái định cư đến nhân dân ở các khu vực phải giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đầu tư dự án... triển khai đạt nhiều kết quả.

         Tạo niềm tin

         Cùng với việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp công dân, công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại được tăng cường. Qua thanh tra đã phát huy những mặt tích cực; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Có  nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo như: Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành, TP.Hội An... Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh - Lê Ngọc Quảng cho rằng, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh, các ngành và các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được chú trọng và đi vào nền nếp. Đối với các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện đông người, phức tạp, các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết; nắm chắc tình hình và chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giải thích nhân dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật.

           Bên cạnh củng cố đội ngũ cán bộ tiếp dân, đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng; gắn việc thực hiện Thông báo số 130 và Chương trình hành động số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Mặt khác, Tỉnh ủy lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện vai trò giám sát của cơ quan dân cử, mặt trận và các đoàn thể. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền mang tính quyết định đến hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực tế cho thấy nơi để xảy ra “điểm nóng”, khiếu nại, tố cáo phức tạp là do cấp ủy, chính quyền địa phương còn thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh. Sự tham gia vào cuộc đồng bộ của mặt trận và các đoàn thể cũng là yếu tố quan trọng góp phần xử lý những phát sinh khiếu nại, tranh chấp ngay từ cơ sở.

                                                                                 Thanh Nhung

                                                                        (theo Báo Quảng Nam)

Tin liên quan