Không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Sơn, bà Hiệu và chất dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Bông

Vừa qua, UBND tỉnh có thông báo kết quả tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2013, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp và kết luận: Không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại ghi ngày 13/7/2011 của hộ ông Hoàng Thái Sơn (trú tại thôn Đông Mỹ) và bà Đinh Thị Hiệu (trú tại thôn Hòa An), cùng xã Tam Giang, huyện Núi Thành khiếu nại Quyết định số 1407, 1408 ngày 15/3/2011 của UBND huyện Núi Thành.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn