Tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cấp xã, phường, thị trấn

Sáng 11/7/2012, tại thành phố Tam Kỳ, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cấp xã, phường, thị trấn. Tham dự lớp tập huấn trên 190 cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân của UBND xã, phường, thị trấn các huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Núi Thành, Hiệp Đức, Phú Ninh, Tam Kỳ.

            Trong thời gian 02 ngày (từ 11 - 12/7) lớp tập huấn sẽ được nghe Lãnh đạo và các Trưởng, phó phòng Nghiệp vụ 3, 4 Thanh tra tỉnh hướng dẫn: Những vấn đề chung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy trình tiếp công dân; Quy trình xử lý đơn; Quy trình giải quyết khiếu nại; Quy trình giải quyết tố cáo; Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong tiếp công dân, văn bản, biểu mẫu trong tiếp công dân; Những vấn đề cơ bản Luật Khiếu nại, Luật  Tố cáo năm 2011.

            Kết thúc khóa học Thanh tra tỉnh đánh giá thực trạng công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn những giải pháp nhằm khắc phục bất cập, hạn chế; tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đồng thời gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Từ đó, nâng cao kiến thức pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

           Thanh tra tỉnh tổ chức tiếp 02 Lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cấp xã, phường, thị trấn tại huyện Duy Xuyên và huyện Nam Giang tập huấn cho bộ, công chức làm công tác tiếp công dân của UBND các xã, phường, thị trấn còn lại trong địa bàn tỉnh Quảng Nam.

                                                                                                                                                                                                                        Thanh Nhung

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn