Tuyên tuyền, phổ biến pháp luật đất đai và khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai

Thực hiện Chỉ thị số: 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “tạo điều kiện cho các cấp Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã có Kế hoạch số: 27 KH/HND ngày 25/5/2009

 Thực hiện Chỉ thị số: 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “tạo điều kiện cho các cấp Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã có Kế hoạch số: 27 KH/HND ngày 25/5/2009 về việc xây dựng mô hình điểm thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg  và Công văn số: 1502/TTg –V.II của Thủ tướng Chính Phủ gắn với tham gia giám sát thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở và những nơi liên quan đến dự án đền bù, thu hồi đất nông nghiệp, giải phóng mặt bằng, dự kiến trong năm 2009, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức 7 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.  

Trong 2 ngày 30 và 31/7/2009, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam  (Thanh tra Sở Tham gia) tổ chức 2 lớp tập huấn về phổ biến kiến thức pháp luật Đất đai và các quy định về khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Về tham dự đợt tập huấn có đại diện Hội nông dân tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND phường Trường Xuân và hơn 60 học viên - là cán bộ Phường, hội viên Hội nông dân Phường Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ. Lớp học đã cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về pháp luật đất đai, luật khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai nhằm giúp cho cán bộ, công chức cấp xã, các cán bộ Hội Nông dân cấp xã hiểu rõ các trình tự thủ tục hành chính, các quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức liên quan đến đất đai cũng như việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến công tác khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. 

                                                                           Thanh Hải

Tin liên quan