Thanh tra tỉnh Quảng Nam thăm và làm việc tại Ban Thanh Tra nhà nước tỉnh Sê Koong Lào.




Những năm gần đây, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam với các địa phương của Lào ngày càng đi vào chiều sâu. Quảng Nam và Sê Kông giữ vững hợp tác tốt trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng và công tác phân giới, cắm mốc, tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa các đơn vị, địa phương của hai tỉnh. Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch và đào tạo giữa Quảng Nam với các tỉnh Sê Kông đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển du lịch trong thời gian đến.

Đa phần các cơ quan nhà nước, đoàn thể giữa hai tỉnh đã tiếp xúc và thống nhất kế hoạch, chương trình hợp tác giữa hai bên. Thời gian qua, có nhiều cơ quan, tổ chức đã tiến hành việc tổ chức các đoàn qua lại thăm viếng, ký kết thỏa thuận hợp tác và tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác. Đặc biệt, Thanh Tra tỉnh Quảng Nam Và Ban thanh tra nhà nước tỉnh Sê Koong Lào đã luân phiên hàng năm tổ chức thăm và làm việc tại địa bàn hai tỉnh, để trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra.

Năm 2014, theo kế hoạch đoàn công tác do đồng chí Đặng Phong, chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn sẽ sang thăm và làm việc với Ban thanh tra nhà nước tỉnh Sê Koong nhằm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng…từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 5 năm 2014.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn