Tiếp công dân định kỳ tháng 7

Tiếp công dân định kỳ tháng 7

Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức tiếp 06 hộ dân trú tại thôn 6, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My (Hoàng Ngọc Trác, Phạm Đức Hội, Mạc Xuân Nguyên, Ngô Tấn Tiến, Nguyễn Thị Đào và Trương Thị Thương). Cùng tham dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Sau khi nghe phần trình bày của các hộ dân về một số kiến nghị liên quan đến quyết định thu hồi đất của UBND huyện Nam Trà My khi thực hiện các bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, ý kiến tham gia của đại diện các cơ quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận và chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My thực hiện một số nội dung sau:

Trên cơ sở đề nghị của các hộ về việc diện tích thu hồi còn thiếu so với diện tích sử dụng để tiến hành kiểm tra, rà soát lại diện tích đất đã được thu hồi của các hộ dân, xem xét nếu còn thiếu so với diện tích đã giao cho Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 thuê để xây dựng công trình Thủy điện Sông Tranh 2, thì thực hiện các thủ tục thu hồi và bồi thường theo quy định.

Trường hợp thu hồi 641m2 đất ở nông thôn của hộ ông Hoàng Ngọc Trác, UBND huyện Nam Trà My thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 475 ngày 21/5/2014.

UBND huyện Nam Trà My ban hành quyết định thu hồi đất riêng lẽ cho các hộ dân chỉ là hoàn chỉnh thủ tục hành chính theo bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, UBND huyện Nam Trà My phối hợp với Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 triển khai chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đây.

Ngọc Anh

Tin liên quan