Chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13

Chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13

Ngày 22/10, Phó Tổng Thanh tra đã có buổi làm việc với Tổ Công tác liên ngành chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13.

  Chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13
  Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thái Hải

  Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức một cuộc Hội thảo trước Đối thoại diễn ra vào ngày 28/10. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Hội thảo trước Đối thoại đã cơ bản hoàn thành.

  Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí Chương trình Hội thảo trước Đối thoại gồm 2 phiên họp. 

  Phiên thứ nhất do Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng điều hành. Tại phiên họp này Bộ Tư pháp sẽ trình bày báo cáo chuyên đề về thu hồi tài sản tham nhũng và có 3 tham luận được trình bày, đó là: Một số vấn đề về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng của viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Quy định của UNCAC về cơ quan chuyên trách về chống tham nhũng và những khuyến nghị đối với Việt Nam của UNDP tại Việt Nam và tham luận chung về 2 nội dung “phòng ngừa tham nhũng” và “thu hồi tài sản tham nhũng”.

  Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh Thái Hải

  Phiên họp thứ 2, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Giles Lever sẽ điều hành. Tại phiên họp này, đại diện UNODC, khu vực Meekong sẽ trình bày tham luận Kinh nghiệm quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ trình bày tham luận “Chống rửa tiền: Chính sách và thực tiễn ở Việt Nam.  

  Về dự kiến, Chương trình Đối thoại cũng sẽ diễn ra 2 phiên họp. Tại phiên họp thứ nhất, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ giới thiệu về Đề án 12 “Thúc đẩy thực hiện liêm chính trong công đồng doanh nghiệp: Giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động kinh doanh”; Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Châu Âu sẽ giới thiệu một số sang kiến phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh.

  Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng nhất trí với các ý kiến đóng góp tại cuộc họp. Phát biểu khai mạc sẽ do Thanh tra Chính phủ, Đại sứ quán Anh chuẩn bị, phát biểu bế mac do Bộ tư pháp sẽ chuẩn bị

  Đồng thời, Phó Tổng Thanh tra cũng đề nghị Tổ Công tác chuẩn bị cho Đối thoại cần phải chuẩn bị tài liệu Hội thảo, thống nhất với chương trình của Anh quốc (theo Báo Thanh tra).

                                                                     Ngọc Anh

  Tin liên quan

  Thông tin người phát ngôn

  Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

  Chức vụ: Chánh Thanh tra

  Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

  Email: tiennd2@quangnam.gov.vn