Nâng cao vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã triển khai xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Việc xây dựng Chiến lược nhằm xác định các mục tiêu và đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra, sáng ngày 8/5, TTCP đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng”, dưới sự chủ trì của Phó Tổng TTCP Lê Tiến Hào.

Phó Tổng TTCP Lê Tiến Hào chủ trì Hội thảo sáng ngày 8/5/2015


Tại Hội thảo, đại diện Thanh tra các Bộ, Sở, ngành, quận, huyện tập trung thảo luận, trao đổi ý kiến về những vấn đề như đánh giá vị trí, vai trò và tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan thanh tra nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đánh giá phương thức hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước trước các yêu cầu đổi mới và phát triển hiện nay; đánh giá thực trạng thẩm quyền của các cơ quan thanh tra trong việc bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao; đánh giá thực trạng cơ chế phối kết hợp về tổ chức và hoạt động với cơ quan kiểm tra Đảng, kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra; đánh giá công tác đào tạo, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội thảo

 

Trong đó, nhiều đại biểu chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về sự chồng chéo giữa kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thậm chí chồng chéo ngay trong nội bộ ngành Thanh tra; sự chồng chéo cũng thể hiện phổ biến giữa hoạt động thanh tra chuyên ngành với thanh tra nhà nước ở các địa phương, các tỉnh trong khi những quy định cụ thể về thanh tra chuyên ngành lại rất mờ nhạt – qua đó, đề nghị cần làm rõ vị trí, vai trò của thanh tra chuyên ngành và thanh tra nhà nước; việc xây dựng Chiến lược ngành ở tầm nhìn xa nên cần phân tích, đánh giá một cách cách chính xác bối cảnh đất nước ở thời điểm hiện tại và dự báo tương lai. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng thời gian qua, công tác biên chế, công tác đào tạo, quản lý cán bộ ngành Thanh tra còn nhiều bất cập, mỗi địa phương, mỗi sở ngành một khác, nơi nào được quan tâm hơn thì số lượng biên chế nhiều hơn. Do đó, các đại biểu này đề nghị, hệ thống các cơ quan thanh tra cần thống nhất về tổ chức bộ máy, định khuôn biên chế cán bộ làm công tác thanh tra (nhất là lực lượng thanh tra chuyên ngành) phù hợp và linh hoạt cho từng Bộ, Sở, ngành, quận, huyện,… 

Liên quan đến công tác đào tạo, ngành Thanh tra cần xây dựng Học viện Thanh tra đào đạo đa ngành, đa lĩnh vực liên quan đến công tác thanh tra, qua đó phát triển năng lực tổng thể cán bộ của toàn ngành về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, chúng ta đã gặt hái được nhiều kết quả, song chủ yếu là thực hiện các giải pháp phòng ngừa. Việc xây dựng và hoàn thiện Chiến lược ngành Thanh tra cần nghiên cứu các giải pháp mang tính khả thi, phù hợp với Hiến pháp mới và pháp luật của Nhà nước.

Có thể nói, như lời Phó Tổng TTCP Lê Tiến Hào đã phát biểu tại Hội thảo, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thời gian qua đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành Thanh tra vào sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, hoàn thiện nền kinh tế thị trường; tuy nhiên, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cũng đòi hỏi ngành Thanh tra cần thực hiện được những nhiệm vụ chính trị hết sức nặng nề. Phó Tổng TTCP Lê Tiến Hào cũng đã dẫn lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ ngày 16/3/2015 vừa qua, thay cho lời kết luận tại Hội thảo.

Theo đó, Tổng Bí thư đã chỉ rõ, "ngành Thanh tra cần nhận thức sâu sắc hơn nữa, phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, phấn đấu nâng cao vai trò thanh tra, thực hiện tốt hơn nữa chức năng của mình để thực sự xứng đáng là công cụ sắc bén trong việc phát hiện tiêu cực, vi phạm, tham nhũng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân". Để tiếp tục xây dựng và phát triển ngành một cách đúng hướng, toàn ngành Thanh tra phải thật sự đoàn kết, phát huy dân chủ, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác xây dựng Đảng, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong nội bộ. Đặc biệt, phải nâng cao phẩm chất đạo đức, dũng khí, trình độ năng lực những người làm công tác thanh tra, "Người làm công tác thanh tra phải thanh sạch, có bản lĩnh, dám đương đầu, dám hy sinh vì lợi ích của Đảng, lợi ích của dân tộc..." - Tổng Bí thư nhấn mạnh./.

                                                   Thanh Nhung

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn