Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN

Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN

Ngày 1/7, tại trụ sở, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã có buổi làm việc với Cục Chống tham nhũng, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch Tài chính Tổng hợp về công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) nhằm đánh giá tình hình tham nhũng, hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa, xử lý tham nhũng trên phạm vi toàn quốc kể từ khi ban hành Luật PCTN năm 2005.

  Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN
  Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Long

  Tại buổi làm việc, ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng trình bày một số dự thảo về quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN, kế hoạch tổng kết,  tờ trình Chính phủ ban hành và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ triển khai nhiệm vụ tổng kết. 

  Dự thảo kế hoạch tổng kết đưa ra 15 nội dung đánh giá về tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN, xây dựng thể chế, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, vai trò xã hội trong PCTN, thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng…

  Dự kiến, Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng và gửi báo cáo tổng kết. Thời kỳ tổng kết kể từ khi Luật PCTN năm 2005 được ban hành đến thời điểm bộ, ngành, địa phương tổ chức hội nghị tổng kết. Ngoài tổng kết theo đề cương chung thì một số bộ, ngành còn có trách nhiệm tổng kết, xây dựng các báo cáo chuyên đề đánh giá toàn diện một số nội dung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ, ngành mình.

  Ban Chỉ đạo tổng kết sẽ chủ trì tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết, trong đó có hoạt động biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN 10 năm qua và lựa chọn biểu dương, khen thưởng một số công dân tiêu biểu đã dũng cảm tố cáo, giúp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng.

  Theo lộ trình chủ yếu được xây dựng tại dự thảo, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan triển khai, quán triệt kế hoạch đề cương hướng dẫn tổng kết được hoàn thành trong tháng 7 năm 2015. Ban Chỉ đạo hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN trong tháng 2/2016. Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN được tổ chức vào tháng 3/2016.

  Sau khi nghe báo cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa nội dung trong dự thảo kế hoạch PCTN để phù hợp với thực tiễn. Trong đó nhấn mạnh, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN của các bộ, ngành, địa phương phải đưa ra đánh giá về tình hình tham nhũng, nguyên nhân và đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ để đảm bảo về mặt thời gian, tiến độ theo dự kiến đề ra. (Theo Báo Thanh tra),

  Ngọc Anh


  Tin liên quan

  Thông tin người phát ngôn

  Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

  Chức vụ: Chánh Thanh tra

  Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

  Email: tiennd2@quangnam.gov.vn