Công đoàn Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII (2012-2017)

Công đoàn Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII (2012-2017)

Ngày 21/8/2015, Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII (2012 - 2017) với sự tham dự của 46 đoàn viên công đoàn. Hội nghị lần này có nhiệm vụ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thanh tra tỉnh lần thứ XVII (giai đoạn 2012-2015) và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn đến năm 2017.Quang cảnh Hội nghị 


Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Hà Diện - Chủ tịch CĐVC tỉnh Quảng Nam, thay mặt lãnh đạo Công đoàn cấp trên biểu dương thành tích và đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời gợi ý chia sẻ một số nhiệm vụ trọng tâm để BCH Công đoàn Thanh tra tỉnh nghiên cứu tổ chức thực hiện phong trào công đoàn thời gian tới.

Ông Lê Ngọc Trung - Chủ tịch Công đoàn Thanh tra tỉnh ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Phong - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh, Bí thư Chi bộ và các ý kiến tham gia thảo luận của đoàn viên, bổ sung hoàn chỉnh nội dung báo cáo chính trị của Công đoàn Thanh tra tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận, biểu quyết thông qua mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu phấn đấu và các giải pháp đề ra nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của Công đoàn Thanh tra tỉnh đến năm 2017; thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII (2012 - 2017) của Công đoàn Thanh tra tỉnh với tỷ lệ thống nhất 100%. 

Đây là cơ sở để BCH Công đoàn Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian đến nhằm phát huy tốt vai trò của công đoàn tham gia quản lý cơ quan, nâng cao chất lượng lao động của công chức, người lao động và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đảm bảo tính đại diện, chức năng bảo vệ, chăm lo cho công chức, viên chức, người lao động; quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn ngày một lớn mạnh, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam./.

                                                                                                                                                                                                      Văn Nhân
Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn