Lực lượng nòng cốt về phòng, chống tham nhũng


(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí ở Quảng Nam được tổ chức thực hiện tích cực. Các vụ việc tham nhũng được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Công tác PCTN đã ngăn chặn, hạn chế các hành vi sách nhiễu, tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin cho nhân dân. Trong đó, ngành Thanh tra tỉnh đã có nhiều đóng góp đáng kể cho công tác quan trọng, cấp bách và lâu dài này.

  Lực lượng nòng cốt về phòng, chống tham nhũng
  Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiểm tra công trình xây dựng. Ảnh: NP

  Toàn ngành Thanh tra đã phát hiện 30 vụ với 60 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng, trong đó kiến nghị xử lý hình sự 9 vụ/25 đối tượng; xử lý hành chính 21 vụ/35 đối tượng. Tổng số tiền sai phạm liên quan đến tham nhũng bị phát hiện hơn 3,47 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi và đã thu hồi 3,47 tỷ đồng.

  Các hành vi phạm tội tham nhũng cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu chặt chẽ trong công tác cán bộ, quản lý kinh tế và quản lý hành chính; có nhiều vụ án thể hiện việc quản lý về mọi mặt không đảm bảo như: Vụ án phá rừng Khe Diên tại Quế Sơn. Vụ án liên quan đến đền bù, hỗ trợ tại thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4 (Nam Giang)...

  Qua thanh tra đã kiến nghị các địa phương, đơn vị triển khai các giải pháp PCTN đồng bộ, có hiệu quả; tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc đã được làm rõ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Luật PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, ngành nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong PCTN.

  Các đơn vị, địa phương đã ban hành 485 văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, kiểm tra, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung 20 văn bản liên quan đến việc PCTN, lãng phí...

  Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược Quốc gia PCTN (giai đoạn 2009 - 2011), 2 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 6/12/2012 của Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 13/2/2014 về tăng cường hiệu lực hiệu quả xử lý sau thanh tra; thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 67/2003/NQ-HĐND ngày 22/5/2003 của HĐND tỉnh (khóa VI) về biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, ngăn ngừa sớm những sai sót trong quản lý một số văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCTN.

  Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện và tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng”, ký kết kế hoạch phối hợp hỗ trợ hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng giữa Thanh tra và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương; triển khai thực hiện Đề tài “Tăng cường năng lực giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng”, biên soạn và phát hành 600 bộ tài liệu Sổ tay Giám sát đầu tư cộng đồng; giúp cho các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xác định được vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có điều kiện nhân rộng, củng cố các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; góp phần hạn chế thất thoát vốn đầu tư các công trình xây dựng.

  Toàn tỉnh đã tổ chức được 2.065 lớp bồi dưỡng, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, với 322.941 lượt người tham dự; phát hành 50.464 đầu sách, tài liệu, tờ rơi và băng, đĩa tuyên truyền...

  Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản về PCTN; nhất là Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng; Chiến lược Quốc gia về PCTN; Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; một số quy định mới về minh bạch tài sản, thu nhập. Đến nay, các sở, ban, ngành và 18/18 huyện, thị xã, TP đã ban hành kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

  Để tăng cường lực lượng cho Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh đã thành lập Phòng Thanh tra, pháp chế, tổng hợp PCTN vào năm 2010; đến năm 2015, UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt đề án thành lập Phòng Thanh tra PCTN với số lượng công chức là 7 người.

  Thông qua công tác thanh tra kinh tế - xã hội và PCTN, đã phát hiện 16 cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng; kiến nghị xử lý kỷ luật trách nhiệm 16 người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

  Toàn ngành đã triển khai 442 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN, các kết luận, kiến nghị thanh tra đều được đơn vị, địa phương thống nhất cao và nghiêm túc thực hiện.

  Thanh tra tỉnh đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành Kế hoạch phối hợp trong công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập, kết luận và công khai bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập...

  Trao đổi với chúng tôi, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Đặng Phong cho biết: Để công tác PCTN hiệu quả, ngành đã tham mưu việc kê khai tài sản không hình thức, phải rõ ràng, rành mạch nhất là số tài sản tăng thêm. Liên quan đến vấn đề tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, yêu cầu các cơ quan tham mưu phê duyệt dự toán công trình phải hết sức chú ý về quy mô, đơn giá, khối lượng... Nếu làm tốt ngay từ ban đầu sẽ hạn chế thất thoát về sau.

  Ngọc Phó

  Tin liên quan