Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 401/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Dự án đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, Cổng TTĐT TTCP trân trọng đăng tải Dự thảo Bộ công cụ đánh giá công tác PCTN năm 2016:

Tin liên quan