Tập huấn triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của UBND cấp tỉnh

Sáng nay 27/7, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND cấp tỉnh năm 2016 cho các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ phụ trách việc cung cấp số liệu, tổng hợp, báo cáo công tác PCTN tại các sở, ban, ngành của tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Nhằm từng bước hoàn thiện và kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật về đánh giá công tác PCTN, nâng cao hiệu quả đánh giá công tác PCTN; hoàn thiện và nâng cao chất lượng Bộ chỉ số đánh giá, tiến tới việc triển khai áp dụng Bộ chỉ số đánh giá thường niên tại các cơ quan quản lý nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 401/KH-TTCP triển khai thí điểm áp dụng Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN tại UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngay trong năm 2016.

Theo đó, đối tượng đánh giá là công tác PCTN thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh. Phạm vi bao gồm việc đánh giá công tác PCTN năm 2015 của UBND cấp tỉnh về các mặt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, các quy định pháp luật về PCTN. Các hoạt động này bao gồm: hoạt động quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh về công tác PCTN tại địa phương; hoạt động và kết quả thực hiện các quy định về công tác PCTN của UBND tỉnh và các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Nội dung đánh giá gồm: 1- Đánh giá công tác quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh trong PCTN tại địa phương với 4 nội dung cụ thể: công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về PCTN; công tác sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN; 2- Đánh giá việc thực hiện công tác PCTN của UBND cấp tỉnh bao gồm việc thực hiện và kết quả thực hiện các quy định pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của UBND và các cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh gồm: việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; việc thực hiện các biện pháp phát hiện hành vi tham nhũng; việc thực hiện các biện pháp xử lý hành vi tham nhũng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian của công tác kiểm tra, đánh giá, đồng thời hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với cấp tỉnh năm 2016, và giải đáp thắc mắc của các đại biểu liên quan tới các chỉ số đánh giá cũng như phương pháp đánh giá cụ thể… 
                                                                                             Thanh Nhung

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn