Xây dựng nhà tình nghĩa đối tượng chính sách, hộ nghèo, khó khăn

Xây dựng nhà tình nghĩa đối tượng chính sách, hộ nghèo, khó khăn

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, khó khăn, nhằm chia sẽ phần nào sự mất mát khó khăn của gia đình, là một trong những hành động thiết thực, thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình người có công với cách mạng; và chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 135/TB-UBND ngày 11/4/2016 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị sơ kết 03 năm (2012-2015) thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các địa phương miền núi và triển khai kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020.

Vừa qua, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với UBKT Tỉnh ủy, UBND xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (đơn vị hỗ trợ) xây dựng 02 ngôi nhà tình nghĩa cho ông Hồ Văn Lý và bà Phạm Thị Thanh, tại thôn 3, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My.


(Đc Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phan Tấn Nghị trao quà lưu niệm cho hộ bà Thanh)


(Đc Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phan Tấn Nghị trao quà lưu niệm cho hộ ông Lý)

Sau thời gian khởi công xây dựng và hoàn thành (6/2017-8/2017); ngày 17/8/2017, Thanh tra tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, UBND xã Trà Giang và đơn vị hỗ trợ tổ chức gắn biển, bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà lưu niệm các hộ gia đình. Kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa từ nguồn đóng góp của công chức, lao động hai cơ quan và nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí xây dựng 02 ngôi nhà 130 triệu đồng.

Sự quan tâm giúp đỡ những gia đình nghèo, khó khăn, chính sách, cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt và giảm bớt khó khăn trong cuộc sống là chủ trương của các cấp ủy đảng, chính quyền, là trách nhiệm của mọi người và của toàn xã hội; việc vận động công chức, lao dộng, nhà hão tâm đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, gia đình nghèo, khó khăn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và mang lại hiệu quả thiết thực.


Ngọc AnhTin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn