Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Thanh tra năm 2018

Sáng 16/01/2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Thanh tra năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu; Chánh T

Báo cáo trước Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2017, toàn ngành đã triển khai 7.539 cuộc thanh tra hành chính và  237.284 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 67.754 tỷ đồng, 17.586 ha đất, đã kiến nghị thu hồi 43.321 tỷ đồng, 4.941 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 24.253 tỷ đồng, 12.645 ha đất; ban hành 148.026 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.924 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.093 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 415.383 lượt công dân (tăng 14% so với năm 2016) với 310.633 vụ việc (tăng 66% so với năm 2016); có 5.624 đoàn đông người (tăng 15% so với năm 2016); tiếp nhận 306.519 đơn với 178.794 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó có 62.269 đơn khiếu nại, 20.628 đơn tố cáo với 30.324 vụ việc thuộc thẩm quyền, đã giải quyết  25.519/30.324 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 84,2%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân 173 tỷ đồng, 36 ha đất; trả lại quyền lợi cho 2.437 người, kiến nghị xử lý hành chính 333 người, số người đã bị xử lý hành chính là 216 người. Các cơ quan hành chính nhà nước đã cơ bản hoàn thành việc xem xét, giải quyết 528 vụ việc theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP. Đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết 533 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP; có 451 vụ việc đủ điều kiện ban hành thông báo chấm dứt thụ lý (85%), đã ban hành 263 thông báo chấm dứt. Qua xem xét các địa phương đã có phương án giải quyết quyền lợi và hỗ trợ cho công dân 3,85 tỷ đồng; 1,08 ha đất sản xuất; 1.976 m2 đất ở. Sau thời gian thực hiện kế hoạch, có 15 địa phương báo cáo không còn vụ việc phức tạp, kéo dài.

Cũng trong năm 2017, các ngành, các cấp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đã tổ chức 72.950 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 3.179.797 lượt người, phát hành 250.094 cuốn sách, tài liệu về phòng, chống tham nhũng; ban hành 4.181 văn bản mới, sửa đổi 413 văn bản để thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; gắn với quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Đáng chú ý, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết quyết khiếu nại, tố cáo cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 87 vụ việc với 123 người có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện một số bộ, ngành Trung ương và địa phương tại các điểm cầu trình bày ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành Thanh tra trong thời gian qua và yêu cầu trong năm 2018 toàn ngành phải nỗ lực hơn nữa triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020…
                                                                Thanh Nhung

Tin liên quan