Hội nghị tổng kết công tác thi đua CụmThi đua Duyên hải miền Trung

Ngày 18/12, tại thanh phố Tam Kỳ, Cụm Thi đua Duyên hải miền Trung là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019. Trưởng phòng thanh tra 3, Cục II, Thanh tra Chính phủ Trần Nguyễn Hiền Anh dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2018 cho thấy, bám sát phong trào thi đua do TTCP và UBND các tỉnh phát động, các đơn vị trong Cụm đã xây dựng kế hoạch, thực hiện đăng ký thi đua và xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể; động viên công chức, nhân viên trong ngành khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2018, các đơn vị đã tiến hành triển khai 550/428 cuộc thanh tra, đạt tỷ lệ 128,5% kế hoạch. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 121.520 triệu đồng và 7.826.354.m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp NSNN 72.432 triệu đồng và 7.129.557 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý khác 49.088 triệu đồng và 696.797 m2 đất; đã thu nộp NSNN 71.608 triệu đồng và 3.416.804 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý hành chính 294 tập thể và 393 cá nhân có sai phạm; chuyển Cơ quan điều tra 10 vụ. Đồng thời, đã triển khai 12.470 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 30.473 tổ chức, cá nhân; phát hiện 12.396 tổ chức, cá nhân có vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp NSNN 14.503 triệu đồng, quyết định xử phạt vi phạm hành chính 52.018 triệu đồng. đã thu nộp NSNN 56.708 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 16.260 triệu đồng; chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm..


             Đ/c Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát  biểu tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất với dự thảo báo cáo, đồng thời đề nghị các đơn vị trong Cụm nên thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; Theo đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Cần nhận thức đúng mức tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Thủ trưởng đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tại đơn vị để được mọi thành viên tích cực tự giác tham gia.

- Các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và đơn vị, địa phương; mục tiêu thi đua phải xây dựng cụ thể, thiết thực và phù hợp với khả năng phấn đấu của tập thể, cá nhân đơn vị, địa phương.

- Thường xuyên đổi mới nội dung lẫn hình thức thi đua, tạo động lực để toàn thể công chức, người lao động hưởng ứng tích cực. Tăng cường khen thưởng đột xuất đối với những cá nhân, tổ chức có thành tích vượt trội tạo sự thúc đẩy trong cơ quan, nhất là chú trọng khen thưởng đối với CC, LĐ không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Việc bình xét khen thưởng công khai, sát với thực tế và gắn với các tiêu chí thi đua đã đề ra.

- Tổng kết rút kinh nghiệm, nêu gương những cá nhân, tập thể điển hình để tạo động lực, thúc đẩy và nhân rộng mô hình tổ chức thi đua để phong trào thi đua được phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng phòng thanh tra 3, Cục II, Thanh tra Chính phủ Trần Nguyễn Hiền Anh biểu dương các thành tích mà các đơn vị trong Cụm đã đạt được. Đ/c Hiền Anh cho rằng, lĩnh vực thanh tra bản thân đã nhạy cảm. Mục đích làm thanh tra là rà soát lại thực thi pháp luật của các đơn vị. Do vậy, đề nghị mỗi cán bộ thanh tra khi xử lý công việc vừa phải có tình, vừa có lý, lấy pháp luật là thượng tôn.Tuy thời gian qua, khối lượng công việc nhiều, nhưng đến giờ này, các địa phương đã cơ bản đã thực hiện được hết theo kế hoạch.

Với Cụm Thi đua Duyên hải miền Trung, đ/c Hiền Anh đánh giá cao các đơn vị đã hoàn thành cơ bản nhiệm vu được giao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, nhất là việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài…

Tại hội nghị, Cụm Thi đua Duyên hải miền Trung đã đánh giá cao kết quả đạt được của Thanh tra tỉnh Quảng Nam năm 2018 và thống nhất suy tôn đề nghị TTCP tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Thanh tra tỉnh Quảng Nam và tặng Bằng khen cho Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.

                                                                   Thanh Nhung

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn