Tập huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

Ngày 9/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 dành cho lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, TP và thanh tra các cấp trong tỉnh. Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Trần Minh Thái chủ trì Hội nghị tập huấn.

Ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam chủ trì Hội nghị tập huấn

Theo đó, phạm vi đánh giá là công tác PCTN thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh, gồm: hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND tỉnh, cơ quan thuộc UBND tỉnh về PCTN; kế hoạch thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. Thời kỳ đánh giá từ 16/12/2017 đến 15/12/2018. Các chỉ tiêu đánh giá theo thang điểm 100 với các nội dung chính như: Quản lý nhà nước về công tác PCTN; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện các hành vi tham nhũng; xử lý các hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, các đại biểu còn được phổ biến về phương pháp đánh giá như: Việc đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch; việc đánh giá căn cứ vào Bộ chỉ số và tài liệu chứng minh về công tác PCTN; đánh giá trong sự tương tác giữa TTCP và UBND cấp tỉnh, trên cơ sở tự đánh giá của UBND cấp tỉnh...

  Tài liệu Hội nghị

Thanh Nhung

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn