Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn