Thông báo Kết luận thanh tra tình hình quản lý, đầu tư, kinh doanh của Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (Dự án The Pearl Hoi An - A Festa Hotel& Resort) do Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An làm chủ đầu tư

Thông báo Kết luận thanh tra tình hình quản lý, đầu tư, kinh doanh của Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (Dự án The Pearl Hoi An - A Festa Hotel& Resort) do Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An làm chủ đầu tư

Tải file Thông báo Kết luận thanh tra tình hình quản lý, đầu tư, kinh doanh của Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (Dự án The Pearl Hoi An - A Festa Hotel& Resort) do Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An làm chủ đầu tư tại đây

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn