Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Thanh tra

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn