Quyết định về việc phê duyệt giá bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý khối nhà công vụ, nhà ăn, nhà làm việc 01 tầng và khối nhà làm việc 03 tầng tại Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Nam, số 08 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ

Quyết định về việc phê duyệt giá bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý khối nhà công vụ, nhà ăn, nhà làm việc 01 tầng và khối nhà làm việc 03 tầng tại Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Nam, số 08 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ

Tải Quyết định về việc phê duyệt giá bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tại đây

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn