Các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam tải về tại đây để xem

Tin liên quan