Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh

Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh

Tải Công văn v/v triển khai thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh tại đây

Tin liên quan