Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, Cụm trưởng Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

         Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 06 đơn vị gồm: Khánh Hòa, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận. Hội nghị do Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa Trần Minh Chiến và Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến đồng chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

       Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung do ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa trình bày. Theo đánh giá tại hội nghị tổng kết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị đã thực hiện hoàn thành 100% theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đột xuất của cấp trên; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân được tiếp nhận, giải quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

        Cụ thể, toàn cụm đã triển khai được 674 cuộc thanh tra hành chính và 5.312 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong năm 2023. Qua đó, phát hiện sai phạm hơn 95 tỷ đồng và 12,618 ha đất, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 12 vụ việc. Qua thanh tra đã chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được thanh tra.

        Trong năm 2023, các cấp, các ngành của 6 tỉnh thuộc Cụm đã 27.657 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với số lượng người được tiếp là 30.650 người/26.129 vụ việc các loại; trong đó, đã tiếp 90 đoàn đông người với số người được tiếp là 2.014 người. Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách...

        Tiếp nhận và xử lý 40.410 đơn trong tổng số 40.420 đơn tiếp nhận, qua xử lý có 33.450 đơn đủ điều kiện xử lý (khiếu nại 4.389 đơn, tố cáo 1.095 đơn, KNPA 27.966 đơn). Sau khi xem xét, phân loại có 2.052 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước, đã giải quyết 1.691 vụ/ 2.052 vụ việc, chiếm tỷ lệ 82,4%.

         Nhìn chung, trong năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân ngành thanh tra các tỉnh trong Cụm nỗ lực, vượt mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cụm thi đua đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, tổ chức ký kết giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua, sơ kết và tổng kết, bình xét thi đua theo đúng quy định. Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triến kinh tế, xã hội của từng địa phương.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị

         Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Cụm Phó Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2023, ghi nhận và đánh giá cao kết quả thi đua của các đơn vị thanh tra thuộc Cụm, thành tích của các đơn vị cũng đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển của ngành thanh tra và mong muốn thời gian tới, dưới sự lãnh chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của UBND các tỉnh, Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung tiếp tục gắn kết, phát huy, nổ lực, cống hiến cho ngành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời đề nghị các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm công tác nhằm đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

         Qua kết quả kiểm tra chéo trong cụm, các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, nhận xét và chấm điểm thi đua chính xác và cụ thể. Hội nghị đã bình xét, thống nhất đề nghị Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung trình Thanh tra Chính phủ tặng cờ cho Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, tặng Bằng khen cho Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

         Tại hội nghị đã bầu ra đơn vị Cụm trưởng năm 2024 là Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Cụm phó là Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi. Công tác bàn giao nhiệm vụ giữa Cụm trưởng thi đua năm 2023 cho Cụm trưởng thi đua năm 2024 cũng được thực hiện tại Hội nghị.

 

Tin liên quan