Công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai

Mới đây, ngày 31/01, ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm (2021 - 2023) và một số dự án đầu tư XDCB tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi Công bố Quyết định thanh tra. 

Tại buổi công bố, ông Lê Văn Phương, Trưởng phòng Nghiệp vụ 4, Phó Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 18/QĐ-TTT ngày 29/01/2024; Kế hoạch của Đoàn thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm (2021 - 2023) và một số dự án đầu tư XDCB tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai và cũng công bố Quyết định về việc thành lập tổ giám sát giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 7 người có trách nhiệm thanh tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm (2021 - 2023); việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, công trình, hạng mục công trình do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai được giao làm chủ đầu tư và thanh tra các nội dung khác có liên quan (nếu có)…

Thời hạn thanh tra 45 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ và thời gian tạm dừng hoạt động thanh tra theo quy định) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đỏ có trách nhiệm báo cáo với Chánh Thanh tra tỉnh về tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Đoàn thanh tra theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu đột xuất của Chánh Thanh tra tỉnh. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện việc giám sát hoạt động thanh tra theo quy định.

Quang cảnh buổi công bố quyết định. 

Phát biểu tại buồi công bố, ông Vũ Hồng Nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thanh tra tỉnh nói riêng và cơ quan Thanh tra tỉnh nói chung luôn quan tâm, tạo điều kiện hướng dẫn Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai thực hiện các nhiệm vụ chung đúng quy định để chuẩn bị cho quá trình cổ phần hóa công ty theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh vào cuối năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với đoàn thanh tra, cử cán bộ làm đầu mối thường xuyên liên hệ, cung cấp tài liệu, hồ sơ đầy đủ kịp thời theo yêu cầu.

Đối với đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế của đoàn thanh tra, quy chế bảo mật, phát ngôn trong quá trình thanh tra. Đặc biệt có chương trình làm việc cụ thể hạn gửi các đơn vị được thanh tra, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới công việc của các đơn vị được thanh tra.

Tin liên quan