Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm - TechFest Quang Nam 2024

Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm - TechFest Quang Nam 2024 có quy mô quốc gia và quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu các Đề án khởi nghiệp của Chính phủ, tỉnh; phát triển văn hóa khởi nghiệp, phát huy truyền thống canh tân, đổi mới, khơi dậy khí thế, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng vươn lên, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Nam tổ chức Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm - TechFest Quang Nam 2024

Các hoạt động Lễ/Hội nghị/Hội thảo/Diễn đàn

1. Ngày 14/5/2024 (Ngày thứ nhất)

a) Buổi sáng: Hội thảo quốc tế Phát triển ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, kết nối với doanh nghiêp và định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế.

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Quảng Nam.

b) Buổi chiều: Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia “Du lịch nông nghiệp gắn kết vùng Di sản văn hóa - Duy Xuyên 2024” (kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin giới thiệu Đêm Mỹ Sơn huyền thoại).

- Thời gian: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Địa điểm: Dự kiến tại Khu Đền tháp Mỹ Sơn hoặc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình huyện Duy Xuyên (Do UBND huyện Duy Xuyên quyết định).

2. Ngày 15/5/2024 (Ngày thứ hai)

a) Buổi sáng

* Diễn đàn “Nghệ thuật truyền thông khởi nghiệp và vai trò báo chí”

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Địa điểm: Hội trường Báo Quảng Nam.

* Khai giảng lớp đào tạo giảng viên nguồn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ToT) cho giáo viên, hội đồng cố vấn khởi nghiệp Quảng Nam

- Thời gian: 03 ngày, bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 15/5/2024.

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Quảng Nam 

Chủ trì thực hiện: Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.

c) Buổi tối

* Khai mạc TechFest Quảng Nam lần thứ Năm (bắn pháo hoa)

- Thời gian: Bắt đầu từ lúc 19 giờ 00 đến 19 giờ 20.

- Địa điểm: Sân khấu mở ngoài trời, tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ.

* Chương trình nghệ thuật chào mừng với Chủ đề:Sáng tạo phát triển quê hương(tiếp theo sau Khai mạc)

- Thời gian: Từ 19 giờ 20 đến 20 giờ 00.

- Địa điểm: Sân khấu mở ngoài trời, tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ.

3. Ngày 16/5/2024 (Ngày thứ ba)

a) Buổi sáng: Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia “Dược liệu và mỹ phẩm Việt Nam lần thứ 2 - Quảng Nam 2024” (kết hợp công bố Đề án phát triển và hình thành Trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với cây sâm Ngọc Linh là cây chủ lực)

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Địa điểm: Tại thành phố Tam Kỳ.

b) Buổi chiều: Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia “Kết nối đầu tư, thương mại điện tử trên nền tảng số cho doanh nghiệp khởi nghiệp”

- Thời gian: Từ 13h30 đến 17h00.

- Địa điểm: Tại thành phố Tam Kỳ.

- Số lượng đại biểu: 200-300 người.

c) Buổi tối: Chương trình nghệ thuật Quảng Nam canh tân và đổi mới

- Thời gian: Bắt đầu lúc 19 giờ 00.

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời, tại Quảng trường 24/3, Tam Kỳ.

4. Ngày 17/5/2024 (Ngày thứ tư)

a) Buối sáng: 

* Chương trình thanh niên Quảng Nam khởi nghiệp vì tương lai

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.

- Địa điểm: tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ (Nhà mái che lớn).

* Hội thảo khoa học Sinh viên ứng dụng công nghệ số rong học tập và khởi nghiệp

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.

- Địa điểm: tại Trường Đại học Quảng Nam.

b) Buổi chiều

* Diễn đàn Tư vấn phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi xanh và phát triển hợp tác xã

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

- Địa điểm: Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

* Chương trình nông dân Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

- Địa điểm:  Hội trường Hội Nông dân tỉnh.

c) Buổi tối: Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024)

- Thời gian: Bắt đầu từ 19 giờ 00.

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời, tại Quảng trường 24/3, Tam Kỳ.

5. Ngày 18/5/2024 (Ngày thứ năm)

a) Buổi sáng: 

Vinh danh Tài năng khởi nghiệp xứ Quảng 2024 và Bế mạc TechFest Quảng Nam lần thứ Năm - 2024

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00.

- Địa điểm: tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ (Nhà mái che lớn).

* Tổ chức tham quan thực tế tại TechFest Quảng Nam 2024 cho giáo viên và học sinh có giải pháp hội thi khoa học kỹ thuật toàn tỉnh (kết hợp tham dự vinh danh tài năng khởi nghiệp xứ Quảng năm 2024)

- Thời gian:  Cả ngày, bắt đầu từ 08 giờ 00

- Địa điểm: tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ

- Thành phần và số lượng: Giáo viên hướng dẫn và tác giả/ đồng tác giả có giải pháp khoa học kỹ thuật toàn tỉnh

b) Buổi chiều: Tiếp tục kết nối - thương mại và kết thúc TechFest Quảng Nam 2024

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00.

- Địa điểm: tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ.

Tin liên quan