Công khai Kết luận thanh tra số 06/KL-TTT ngày 05/02/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 06/KL-TTT ngày 05/02/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác giải ngân đầu tư công các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 và năm 2023 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm Chủ đầu tư

Tải file Kết luận tại đây

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn