Công khai Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT ngày 13/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT ngày 13/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020 - 2022

Tải file Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT ngày 13/3/2024 tại đây

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn