Công khai Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với 04 gói thầu mua sắm thiết bị dạy ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư; 03 gói thầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế do Sở Y tế làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC)

Căn cứ khoản 1 Điều 79 Luật Thanh tra 2022 quy định về việc công khai kết luận thanh tra; Căn cứ Điều 49 Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định cụ thể các hình thức công khai kết luận thanh tra.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam công khai đăng tải Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với 04 gói thầu mua sắm thiết bị dạy ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư; 03 gói thầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế do Sở Y tế làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC)

Thời hạn đăng tải công khai: 15 ngày, kể từ ngày đăng tải 

Tải file Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT tại đây

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn