Công khai Kết luận thanh tra số 09/KL-TTT ngày 03/4/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 09/KL-TTT ngày 03/4/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong việc san lấp mặt bằng để thực hiện dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” do Công ty Cổ phần Garmi Hội An làm chủ đầu tư

Căn cứ khoản 1 Điều 79 Luật Thanh tra 2022 quy định về việc công khai kết luận thanh tra; Căn cứ Điều 49 Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định cụ thể các hình thức công khai kết luận thanh tra.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam công khai đăng tải Kết luận thanh tra số 09/KL-TTT ngày 03/4/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong việc san lấp mặt bằng để thực hiện dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” do Công ty Cổ phần Garmi Hội An làm chủ đầu tư.

Thời hạn đăng tải công khai: 15 ngày, kể từ ngày đăng tải 

Nội dung Kết luận tại đây: 

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn