Quảng Nam tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, văn hóa, ẩm thực, phát triển khởi nghiệp và các hoạt động trợ giúp bà con đồng hương tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Kết nối, quảng bá, xúc tiến thương mại, văn hóa, ẩm thực và phát triển khởi nghiệp Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nhằm mở ra cơ hội xuất khẩu, thương mại sản phẩm; hỗ trợ, tư vấn, đào tạo phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; bảo tồn, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương, xây dựng con người Quảng Nam trong thời kỳ mới, nhất là thế hệ trẻ.

Thời gian: Dự kiến trong quý III/2024. 

Địa điểm: Dự kiến tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung các hoạt động như sau:

1. Tổ chức các hoạt động trợ giúp bà con đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Mình và các tỉnh phía Nam 

a) Tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và định danh xác thực điện tử; hướng dẫn các quy định về đăng ký quản lý cư trú. 

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh. 

- Phối hợp thực hiện: Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đề nghị Ban Chấp hành Hội đồng hương Quảng Nam lập danh sách đăng ký cấp thẻ Căn cước công dân gửi về Công an tỉnh trước thời điểm tổ chức 15 ngày. 

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian tổ chức Lễ hội Đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. 

b) Thực hiện cấp Giấy phép lái xe ô tô, mô tô cho bà con đồng hương Quảng Nam - Chủ trì thực hiện: Sở Giao thông vận tải. 

- Phối hợp thực hiện: Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để tiện cho việc tra cứu trước thông tin về Giấy phép lái xe của công dân, đề nghị Ban Chấp hành Hội đồng hương Quảng Nam lập Danh sách công dân có nguyện vọng làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe ô tô, mô tô cung cấp theo nội dung: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số Giấy phép lái xe, số CMND/số CCCD (nếu có Giấy phép lái xe); trường hợp Giấy phép lái xe bị mất đề nghị cung cấp thông tin theo nội dung: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/số CCCD, tên cơ sở đào tạo đã học Giấy phép lái xe, thời gian học; gửi Danh sách cấp đổi Giấy phép lái xe gửi về Sở Giao thông vận tải trước thời điểm tổ chức 15 ngày. 

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian tổ chức Lễ hội Đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. 

* Giao Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh làm đầu mối chủ trì, bố trí nơi làm việc đảm điều kiện để thực hiện việc trợ giúp bà con đồng hương làm thẻ Căn cước công dân và Giấy phép xe ô tô, mô tô. 

2. Tổ chức xúc tiến đầu tư: Thông tin tình hình kinh tế - xã hội tỉnh, Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Danh mục dự án thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Nam. 

a) Chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu chuẩn bị các điều kiện liên quan như: nội dung, kịch bản, maket, bài phát biểu... để tổ chức thông tin tình hình kinh tế - xã hội tỉnh, Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Danh mục dự án thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Nam năm 2024-2025 đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

b) Phối hợp thực hiện: Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam. c) Thời gian thực hiện: Trong thời gian tổ chức Lễ hội Đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. 

3. Tổ chức xúc tiến thương mại và phát triển khởi nghiệp 

a) Số lượng, tiêu chí sản phẩm tham gia

- Số lượng: 80 sản phẩm, dự án tiêu biểu (theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp và thời gian đăng ký). 

- Sản phẩm tham gia phải được công nhận là dự án khởi nghiệp cấp tỉnh, sản phẩm OCOP 3 sao và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh trở lên; đảm bảo chất lượng theo quy định, mẫu mã bao bì chuẩn. 

b) Phân công thực hiện 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, tuyển chọn và hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn nêu trên để tham gia Chương trình theo quy định; lập danh sách gửi về Ban Điều hành để tổng hợp. 

- Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tham mưu hỗ trợ kinh phí cho dự án khởi nghiệp sáng tạo đảm bảo tiêu chuẩn nêu trên tham gia; tổng hợp danh sách sản phẩm, dự án tham gia chương trình, báo cáo UBND tỉnh theo dõi. 

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam (thành viên Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh) chủ trì, phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn (thành viên Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh) và Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp tỉnh tham mưu Ban Điều hành Hỗ trợ 4 khởi nghiệp sáng tạo tỉnh trình UBND tỉnh thống nhất danh sách sản phẩm, dự án tham gia. 

4. Hoạt động giới thiệu văn hóa nghệ thuật 

a) Giới thiệu nghệ thuật cồng chiêng 

- Chủ trì thực hiện: UBND huyện Bắc Trà My. 

- Phối hợp thực hiện: Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian tổ chức Lễ hội Đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. 

b) Giới thiệu nghệ thuật hô hát Bài chòi - Chủ trì thực hiện: UBND thành phố Hội An. - Phối hợp thực hiện: Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian tổ chức Lễ hội Đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. 

5. Tổ chức khu văn hóa ẩm thực: Thực hiện xã hội hóa - Chủ trì thực hiện: Ban Chấp hành Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phối hợp thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian tổ chức Lễ hội Đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

6. Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia “Liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Nam tại phía Nam” 

a) Chủ trì thực hiện: Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh. 

b) Phối hợp thực hiện: Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia và Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

c) Thời gian thực hiện: Trong thời gian tổ chức Lễ hội Đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Tin liên quan