Thanh tra tỉnh thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

Thanh tra tỉnh thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong tháng 5 như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Đất đai năm 2024 (theo Kế hoạch số 2940/KH-KGVX ngày 25/4/2024) Phụ lục

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, nhất là trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện…(theo Công văn số 2911/UBND-KGVX ngày 26/4/2024) 

3. Tuyên truyền về sự cần thiết ban hành Luật Căn cước những điểm mới và những câu hỏi thường gặp, việc thu thập sinh trắc học của người dân; mục đích, ý nghĩa, những lợi ích mang lại từ việc cấp đổi căn cước mới và thu thập sinh trắc học giúp người dân hiểu rõ và xác định những nội dung mới trong Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 (theo Công văn số 3330/UBND-KGVX ngày 09/5/2024) 

4. Tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCCR; kịp thời đưa thông tin dự báo, cảnh báo cháy rừng trong suốt mùa khô hanh (theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 10/5/2024) 

5. Truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, thiếu vitamin A; lồng ghép hoạt động truyền thông phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng với các hoạt động truyền thông nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 3330/UBND-KGVX ngày 10/5/2024 và Công văn số 2340/BYT-BMTE ngày 7/5/2024 của Bộ Y tế)

Tin liên quan